Menu Zavřeno

Historie Svinar

 Svinary leží asi pět kilometrů východně Hradce Králové mezi řekou Orlicí a rozsáhlými lesy.  První písemná zmínka o vsi je z roku 1379. Na počátku 15. století, v souvislosti se změnami držby svinarského mlýna a ostrova na Orlici, opět v písemných pramenech Svinary figurují. Svinary patřily městu Hradci Králové do roku 1547, kdy se staly předmětem konfiskace krále Ferdinanda I. Panovník poté ves prodal Janu z Pernštejna, o rok později ves koupil, (spolu se Slatinou a osadou Svinar – Svinárkami) Aleš Rodovský z Hustířan. Po častém střídání vrchnosti byly Svinary od roku 1631 v držení Adama Trčky z Lípy, čímž se dostaly ke smiřickému panství. Trčkům toto panství patřilo pouze krátce, roku 1636, po konfiskaci Ferdinandem II., připadlo panství Matyáši z Gallasu. Již před tím byly prodány Svinárky (spolu se Slatinou) držitelům novoměstského panství. Od této doby měly Svinary a Svinárky jinou vrchnost a náležely jinému panství.

Roku 1849 se poddanská ves stala samostatnou politickou obcí. Svinárky tvořily jednu obec společně s osadou Koš a Slatinou.

Mlýn v Podhůří

Zmínku zaslouží starý panský hostinec postavený z roku 1717. Dřevěný most mezi Svinárkami a Svinarami byl postaven v roce 1869. Během četných povodní byl několikrát pobořen. Roku 1907 byl postaven nynější železný most, který nese jméno místního rodáka plukovníka Šrámka. V roce 1863 byl zřízen evangelický hřbitov. Katoličtí věřící pohřbívali své zesnulé nejprve u kostela sv. Pavla, po jeho zrušení v Lochenicích a poté na Novém Hradci Králové. Katolický hřbitov byl zřízen v roce 1907. Katoličtí věřící patřilo do Hradce Králové, evangelíci do roku 1901 přifařeni do Černilova, poté do Hradce Králové. Svinary se nikdy nedočkaly vlastní řádné školy. Po otevření školy v Malšově Lhotě roku 1873 začaly svinarské děti docházet tam. V obci působilo několik spolků, dlouhou tradici má místní Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1884.

Pomník padlým

První světová válka se do života obyvatel obce podepsala poměrně výrazně. Odvedeno bylo více než padesát mužů. Čtrnáct z nich válku nepřežilo. V roce 1921 byl v obci slavnostně odhalen pomník obětem I. světové války (později byl pomník věnován i obětem II. světové války). Za války byl také zrekvírován zvon na zvonici. Nahrazen byl zvonem novým roku 1919. Po druhé světové válce – v dubnu roku 1949 se sloučily Svinary s Svinárkami (dosud patřily pod Slatinu) a vytvořily společnou obec. V roce 1949 ve Svinarech vzniklo JZD – jedno z prvních v hradeckém okrese.

Významným svinarským rodákem byl plukovník Bohumil Šrámek (1896-1946), ruský legionář, voják, člen odbojové organizace Obrana národa. Za odbojovou činnost byl od srpna 1944 vězněn v Terezíně. Zemřel necelý rok po návratu z koncentračního tábora. V roce 1947 byla na jeho vile čp. 15 odhalena pamětní deska.

Svinary jsou od 1. 7. 1985 součástí Hradce Králové.

Počet obyvatel: 1843 – 254, 1900 – 250, 1921 – 265, 1945 – 405, 1970 – 465.

Prameny:

Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Archiv obce Svinary, Pamětní kniha obce Svinary, 1923-1950

Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Šrámek Bohumil, plk.; (1894) 1899-1946 (1953)

Literatura:

Domečka, Ludvík. Královéhradecko: Místopis soudního okresu královéhradeckého. Hradec Králové, 1931.

Horyna, Václav. Vlastivěda královéhradecka: Kulturní a hospodářský snímek okresu. Hradec Králové, 1968.

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970. Praha, 1978.

Správní vývoj okresu Hradec Králové 1850-1986. Hradec Králové, 1986.