Menu Zavřeno

KMS Svinary

Komise místní samosprávy Svinary – složení komise od ledna 2023

členové:

 • Martin Černík – předseda
 • Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Hamplová
 • MUDr. Petr Hušek
 • Pavel Kašpar 
 • Mgr. Lukáš Komárek
 • Mgr. Jan Košek
 • Mgr. Oldřich Řezníček – pokladník
 • Robert Špaček
 • Milan Šťastný
 • Hana Šulcová

Priority

 • Priorita 1999:
 1. Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary
 • Priority 2006-2010:
 1. Rekonstrukce ulice Podhůrská od mostu po Parlament
 2. Revitalizace dětského hřiště – vybudování sportovního hřiště např. na „florbal“
 • Priority 2015–2018: 
 1. Zpevnění vjezdu k osadě Ostrov od ulice Ostrovní po zpevněnou část kolem přečerpávací stanice a stání kontejnerů, cca 25 m
 2. Zpevnění stání na kontejnery v ulici K Lesu
 3. Zpevnění konce ulice Na Stávku